Workshop Communiceren

€ 45,00

Kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen hebben vaak een verstoorde taalontwikkeling. Bij veel kinderen is (gesproken) taal volledig afwezig. Deze workshop geeft de basis voor het aanleren van vragen, conversatie, benoemen, receptieve taal en vocale imitatie. En is zeer geschikt voor ouders en hulpverleners van kinderen die over weinig tot geen (gesproken) taal beschikken. De focus ligt op het gebruik van B.F. Skinner’s analyse van taal en de verschillende verbale operanten. Je leert hoe u communicatieve vaardigheden van kinderen kunt vergroten door motivatie te gebruiken. In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van beginnende communicatie met behulp van PECS,  Proloquo2Go, gebaren en beginnende vocalisatie. Wanneer het kind beschikt over een basiscommunicatie werken we verder aan de ontwikkeling van het stellen van vragen voor informatie, uitbreiden van woordenschat, zinsbouw, fluency en conversatie. Je leert hoe u communicatieve vaardigheden van kinderen verder kunt vergroten door motivatie en gedragshulp te gebruiken en hoe je taal kunt aanleren in gestructureerde sessies en deze kunt generaliseren naar de dagelijkse omgeving. Je kunt inschrijven wanneer je de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ hebt gevolgd of kunt aantonen dat je over vergelijkbare kennis beschikt.

Locatie: Blaricum, Sint Vitusweg 1

Tijd: 19:00 - 21:00

Inclusief koffie, thee en handouts 

Deze workshop wordt gegeven door Esther Rabbe, directeur en ABA consulent