Workshop School en Schaduw

€ 45,00

Wanneer het kind over voldoende vaardigheden beschikt om deel te kunnen nemen aan onderwijs zal samen met de ouders gezocht worden naar de meest passende vorm van onderwijs. Vanuit de Droomboom begeleiden we deze overstap door het inzetten van een ‘schaduw’. De in ABA getrainde schaduw begeleidt de generalisatie van de aangeleerde vaardigheden naar de nieuwe locatie en geeft het kind gedragshulp met als doel het kind zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren binnen de klas. Hoe dit proces verloopt leer je in deze workshop. Ook leer je hoe je binnen een klas het kind met ASS kunt motiveren actief deel te nemen aan de instructies en hoe je het kind zelfmanagement aanleert. Je kunt inschrijven wanneer je workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ en workshop ‘Gestructureerd Leren’ hebt gevolgd of kunt aantonen dat je over vergelijkbare kennis beschikt.

Voor wie: de workshop is bedoeld voor ouders/verzorgers, familieleden, leerkrachten, begeleiders, trainers, schaduwen en therapeuten van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een taal/spraakstoornis, ASS en aanverwante stoornissen.

Locatie: Blaricum, Sint Vitusweg 1

Tijd: 19:00 - 21:00

Inclusief koffie, thee en handouts 

Deze workshop wordt gegeven door Esther Rabbe, directeur en ABA consulent